Publicatiedatum: 20 juni 2022 Bekeken: 369

Toestemmings formulier minderjarigen

  • Kinderen tot 12 jaar: niet wilsbekwaam; ouders of voogd moeten toestemming geven voor behandeling en dit formulier ondertekenen met de practitioner.
  • Minderjarigen van 12 tot 16 jaar: potentieel wilsbekwaam; voor behandeling is in principe de toestemming van zowel de minderjarige als de ouders/voogd nodig en tekent samen met de practitioner.
  • Minderjarige van 16 tot 18 jaar: in principe wilsbekwaam; voor een behandeling hoeft dit formulier niet ondertekend te worden tenzij minderjarige niet wilsbekwaam is.

Indien er sprake is van niet één maar twee gezag dragende ouders/voogden dan dient dit formulier te worden ondertekend door beide gezag dragende ouders/voogden en de practitioner. (De eerste gezag dragende ouder/voogd draagt verantwoordelijkheid voor het eventueel ontbreken van toestemming in het geval er nog een gezagdrager is.)

Datum:                                           Plaats:                                          

Handtekening ouder (1) of voogd:Handtekening ouder (2):Handtekening minderjarige: 12 tot 18 jaar


Handtekening practitioner:Data van release afspraken:

1 e afspraak:                                           2 e afspraak:                                          

3 e afspraak:                                            Vervolgafspraken: